Domo Sushi 23415 N Scottsdale Rd Scottsdale, AZ 85255 480-471-8160